Advies voor besturen over veilige werkomgeving

Het nieuwe programma Veilige Publieke Taak Onderwijs (VPTO) richt zich specifiek op schoolbestuurders. Het programma is een initiatief van het ministerie van OCW. Het programma is bestemd voor het primair, voortgezet, (voortgezet) speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. VOS/ABB heeft contact met het VPTO en wil voor een overleg op 24 juni graag van besturen weten welke actuele kwesties er op het gebied van een veilige werkomgeving spelen. Lees verder

Het programma VPTO richt zich op bestuurders, omdat zij als werkgevers verantwoordelijk zijn voor een veilige werkplek voor hun medewerkers. Daarvoor is het nodig de veiligheidsrisico’s goed te kennen en daar beleid op te maken. VPTO kan worden benaderd voor advies op strategisch niveau.

Klik hier voor een overzicht van de VPTO-adviseurs per sector;

Klik hier voor verschillende informatiebrochures van VPTO.

VOS/ABB heeft op 24 juni een informerend overleg met het VPTO en zou graag in het kader van dit overleg willen weten wat er op dit moment op het gebied van een veilige werkomgeving speelt. U kunt uw reacties mailen aan senior beleidsmedewerker Anna Schipper van VOS/ABB: aschipper@vosabb.nl.