Adviezen voor overgang naar voortgezet onderwijs

De Onderwijsraad geeft drie aanbevelingen om de overgangen in het onderwijs soepel te laten verlopen. 

De raad constateert dat selectie  in het onderwijs een steeds grotere rol speelt. ‘Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs zijn het vooral laatbloeiers en leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus die hiervan de nadelen ondervinden’ zo schrijft de Onderwijsraad. Daarnaast maken leerlingen volgens de raad lang niet altijd een goed onderbouwde keuze voor een vervolgopleiding.

De aanbevelingen van de Onderwijsraad luiden als volgt:

  • Bewaak de ruimte die scholen hebben om leerlingen kansen te geven;
  • Verzacht de overgangen met maatwerk voor specifieke groepen leerlingen;
  • Verbeter loopbaanontwikkeling en –begeleiding.

Lees meer…