Afbraakbeleid gaat door: minder geld voor conciërges

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW bezuinigt op de conciërgeregeling. Het positieve punt is dat deze loonkostensubsidie wordt verlengd, maar er gaat wel ruim 10 miljoen euro per jaar af. Dit zal naar verwachting van VOS/ABB tot ontslagen leiden. Lees verder

De maatregel van Van Bijsterveldt past in het beeld dat naast de grote bezuinigingen, zoals die op passend onderwijs, op veel meer posten wordt beknibbeld. Dat zijn kleinere bedragen, die minder opvallen. Maar als alle bezuinigingetjes bij elkaar worden opgeteld, blijkt het totale effect op de onderwijskwaliteit groot.

In een brief aan de schoolbesturen schrijft de minister dat de loonkostensubsidie voor conciërges wordt verlengd tot 1 augustus 2015, maar ook dat het beschikbare bedrag wordt teruggebracht van 30 miljoen tot 19,4 miljoen euro per jaar. Dat betekent dat scholen op de conciërge(s) moeten besparen of het ontbrekende geld ergens anders vandaan moeten halen. Als dit niet lukt, zullen er mensen uit moeten.

Dit is niet te rijmen met de afspraken in het convenant LeerKracht van Nederland om structureel te investeren in onderwijsondersteunend personeel, opdat leerkrachten en directies zich met hun core business, namelijk goed onderwijs, kunnen bezighouden.