Afkomst vmbo’er bepaalt beroepskeuze

Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen in het beroepsgerichte vmbo maken zeer verschillende beroepskeuzen. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees verder

Economie bijvoorbeeld is bijzonder populair onder niet-westers allochtone jongens in het beroepsgerichte vmbo. Bijna de helft (49 procent) van hen kiest daarvoor, terwijl van de autochtone jongens slechts 22 procent die keuze maakt. Ook allochtone meisjes kiezen vaker voor economie dan autochtone meisjes. Hier is sprake van respectievelijk 44 procent en 17 procent. Allochtone meisjes kiezen ook veel vaker voor landbouw: 19 procent tegenover 3 procent.

Het CBS geeft geen verklaring voor de verschillen. Klik hier voor meer informatie over de beroepskeuzen van beroepsgerichte vmbo’ers