‘Afspraken nodig over sportaanbod bso’

Het ministerie van OCW moet met de scholen en de buitenschoolse opvang (bso) duidelijke afspraken maken over het sportaanbod tijdens de bso. Dat stelt Tweede Kamerlid Kees Vendrik (GroenLinks) in Kamervragen aan minister Ronald Plasterk van OCW. Lees verder

De Kamervragen van Vendrik volgen op de publicatie van een onderzoek dat het Nicis heeft laten uitvoeren in opdracht van de gemeenten Emmen en Zwolle. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de overgrote meerderheid van de basisschoolleerlingen en scholieren in het voortgezet onderwijs te weinig beweegt. Dit zal er volgens de onderzoekers toe leiden dat in 2015 één op de vijf kinderen te dik zal zijn.

Vendrik vraagt de minister of die bereid is afspraken te maken met de scholen over sportaanbod tijdens de bso. Ook vraagt hij of Plasterk het schoolzwemmen weer verplicht wil stellen. Vendrik wil ook van de minister weten in hoeverre de bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid ertoe hebben geleid dat kinderen tegenwoordig minder buitenspelen.

Klik hier voor de vragen aan de minister.