Afwijkende bedragen voor bekostiging schoolleiding

De bedragen voor de bekostiging van de schoolleiding wijken nogal af van die van vorig jaar. Dat komt doordat de indexeringen voor onderwijzend personeel en directie niet gelijk oplopen. Bovendien is er een verhoging van de salariëring van de adjunct-directeuren opgetreden. Lees verder

Hoe dit uitpakt kunt u zien aan de hand van de bekostiging basisschool. Voor het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs is het analoog van toepassing. De bedragen van de toeslag directie basisschool voor het schooljaar 2009-2010 zijn:

* Directietoeslag: 13.353,23 euro;
* Extra directietoeslag: 4.765,00 euro.

Voor een kleine school (tot en met 97 leerlingen) betekent het de toekenning van de directietoeslag van in totaal 18.118,23 euro. Voor grotere scholen gaat het om 31.471,46 euro. Dit omvat de directietoeslag voor de directeur en de adjunct-directeur.

* GPL voor de directeur bedraagt op deze wijze 74.304,74 euro.
* GPL voor de adjunct-directeur bedraagt dan 69.539,74 euro.
Samen is dit 143.844,48 euro.

De verdere uitwerking beperken we tot de school met twee directiefuncties. Voor 2010-2011 geven de geïndexeerde bedragen het volgende beeld:

* Directietoeslag: 71.375,59 euro;
* Extra directietoeslag: 3.310,00 euro.

* GPL voor de directeur bedraagt 74.685,59 euro.
* GPL voor de adjunct-directeur bedraagt 71.375,59 euro.
Samen is dit € 146.061,18.

De stijging van het geheel aan directietoeslagen is in dit geval dus 2216,70 euro. Dit komt overeen met een indexering van 1,541 procent ten opzichte van het bedrag van 2009-2010.

De indexering van alleen het directeurssalaris betreft 0,512 procent. De verdere toename is dus het gevolg van de verbetering van het adjunct-salaris zoals dat al in het Convenant was opgenomen plus de grotere verbetering uit het Actieplan voor 2009. 

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl