Akkoord: 650 miljoen extra naar onderwijs

Het kabinet, de coalitiepartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben vrijdag een akkoord bereikt over de begroting van 2014.

Voor het onderwijs pakt dit akkoord gunstig uit: er komt 650 miljoen beschikbaar voor kwaliteitsverbetering. Dit was een wens van D66.

Een ander opmerkelijk punt is dat de schoolboeken in het voortgezet onderwijs ‘gratis’ blijven. Dit was een wens van de ChristenUnie. De overheidsbijdrage aan de lumpsum van de scholen wordt echter verlaagd naar 300 euro per leerling per jaar (is nu nog 321,50 euro).

Het bedrag van 300 euro stond aanvankelijk vermeld als maximale bijdrage die ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs weer voor schoolboeken moesten gaan betalen, maar dat gaat dus niet door.

In het akkoord over de begroting staat verder dat er in totaal 480 miljoen euro extra wordt bezuinigd op de ministeries. Het is nog niet bekend welk deel voor rekening komt van het ministerie van OCW.

Verder is het ook voor de werkgevers en werknemers in het onderwijs van belang dat het ontslagrecht al in juli 2015 in plaats van in januari 2016 wordt versoepeld. Tegelijkertijd worden er maatregelen van kracht die flexibele arbeid zekerder maken.

Voor werklozen geldt dat zij al met ingang van 2015 in plaats van 2016 passende arbeid onder hun niveau moeten accepteren. Verder worden werkgevers verplicht 5 procent van hun personeel te laten bestaan uit arbeidsgehandicapten.