Akkoord over betere positie van personeel

Er is een akkoord over de inzet van middelen voor de verbetering van de positie van het personeel in het primair onderwijs. Lees verder

De PO-Raad meldt dat de minister van OCW en de centrales van overheids- en onderwijspersoneel erin zijn geslaagd ‘om onder moeilijke sociaal-economische omstandigheden afspraken te maken over inzet van de middelen in 2009’.

De sectororganisatie voor de werkgevers vindt dat ‘de beschikbare middelen op een evenwichtige wijze zijn ingezet voor zowel leraren, onderwijsondersteunend personeel als leidinggevenden’. De voor het onderhandelaarsakkoord ingezette middelen zullen worden toegevoegd aan de lumpsum.

Hieronder staan puntsgewijs maatregelen uit het akkoord:

  • De uitkering op de Dag van de Leraar gaat omhoog van 110 naar 200 euro bruto op basis van een fulltimedienstverband;
  • De lerarenschalen worden met gemiddeld 23 euro bruto per maand verhoogd;
  • De eindejaarsuitkering voor onderwijsondersteunend personeel gaat met 250 euro bruto omhoog;
  • De salarisschalen van onderwijsondersteunend personeel vanaf schaal 9 worden met gemiddeld 34 euro bruto per maand verhoogd;
  • De bedragen van de adjunctenschalen worden met gemiddeld 70 euro bruto per maand verhoogd;
  • De brutotoelage voor directeuren van DA tot en met DC+ gaat omhoog met 23 euro bruto per maand;
  • De directieschalen DD en DE worden verhoogd met gemiddeld 22 euro bruto per maand.

De PO-Raad tekent wel aan dat ook in 2010 en latere jaren de investeringen in het primair onderwijs op peil moeten blijven, vooral ook om in staat te blijven goed gekwalificeerd personeel te werven.