Akkoord over vernieuwing zorgstructuren

Personeel, besturen en ouders hebben overeenstemming bereikt over de vernieuwing van de zorgstructuren. Het belangrijkste punt is dat er geen kind tussen wal en schip mag vallen. Lees verder

In de uitwerkingsnotitie Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs staat dat er voor elk kind een passende plaats in het onderwijs moet zijn. Dit moet ertoe leiden dat de wachtlijsten verdwijnen en er geen kinderen meer zullen zijn die niet naar school kunnen en dus noodgedwongen thuisblijven.

De aansluiting van het primair naar het voortgezet onderwijs en vervolgens naar de BVE-sector moet worden geoptimaliseerd. Daarbij moet rekening worden gehouden met de wensen van de leerlingen en de ouders, afgestemd op de Jeugdzorg en de AWBZ. Het gaat om een resultaatsverplichting, waar de sector op kan worden aangesproken.

De uitwerkingsnotitie Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs staat in de rechterkolom naast dit bericht. In de notitie kunt u onder meer lezen wat het vervolgtraject is. U kunt ook de aanbiedingsbrief downloaden, zoals minister Maria van der Hoeven van OCW die op 4 september 2006 aan de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Informatie: Henk Keesenberg, 0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl of Ans Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen