Alarm over wachtlijsten in speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs in het noorden van het land heeft ernstige capaciteitsproblemen. Algemeen directeur Leendert de Boom van het bij VOS/ABB aangesloten Regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland – cluster 4 (RENN4) verwacht dat de problemen vanwege de aangekondigde bezuinigingen op passend onderwijs de komende jaren alleen maar erger zullen worden. Lees verder

De Boom zegt in een interview met RTV Drenthe dat sinds de zomervakantie de druk op de bij RENN4 aangesloten scholen groot is. ‘We merken dat we op een aantal van deze locaties het maximum aan plaatsen bereikt hebben.’ Dit betekent dat leerlingen over een grotere afstand moeten worden vervoerd naar scholen waar nog wel plek is. De Boom is bang dat als de vraag blijft groeien, RENN4 vanaf de kerstvakantie wachtlijsten moet hanteren.

De oorzaak van de capaciteitsproblemen zit volgens de bestuursvoorzitter in de bezuiniging op de ambulante begeleiding, waardoor het reguliere onderwijs sneller doorverwijst naar het speciaal onderwijs. Hij wijst er ook op dat het speciaal basisonderwijs minder geld krijgt voor de opvang van cluster 4-leerlingen.

De Boom spreekt in het interview met RTV Drenthe de vrees uit dat de aangekondigde bezuiniging op de invoering van passend onderwijs de situatie alleen maar zal verergeren. Hij is bang dat de capaciteitsproblemen zodanig uit de hand lopen, dat op den duur leerlingen voor wie extra zorg nodig is, niet meer naar school kunnen en dientengevolge thuis zullen moeten blijven.

Klik hier voor het interview op de website van RTV  Drenthe.