Algeheel hoofdoekjesverbod bepleit in België

De hoofddoekjesdiscussie in België lijkt steeds meer de kant op te gaan van het Franse systeem, waarin religieuze symbolen in het openbaar onderwijs verboden zijn. De liberale Waalse partij MR pleit nu voor een algeheel hoofddoekjesverbod in het Franstalige openbaar onderwijs in België. Lees verder

De discussie in de Waalse politieke barstte vorige maand los na het hoofddoekjesverbod van het openbaar atheneum in de Antwerpse wijk Hoboken. Dat verbod werd overgenomen door GO!, het openbaar onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

Persbureau Belga meldt dat de partij Mouvement Réformateur (MR) van de liberale politicus Didier Reynders in Wallonië pleit voor een algeheel hoofdoekjesverbod in het openbaar onderwijs in het Franstalige deel van België. De MR wil ook dat het voor ambtenaren in Wallonië verboden wordt om een hoofddoekje te dragen. Parlementsleden van de MR hebben daar inmiddels op verschillende bestuurlijke niveaus wetsvoorstellen voor ingediend.

De ontwikkelingen in België wijzen erop dat daar wordt afgestapt van de actieve pluriformiteit, zoals die tot nu toe door het openbaar onderwijs in Vlaanderen en Wallonië werd bepleit. Met de pleidooien voor het hoofddoekjesverbod gaan de Belgen meer in de richting van de laïcité, de strikte scheiding van kerk en staat zoals die sinds jaar en dag geldt in het openbaar onderwijs in Frankrijk. Daar zijn hoofddoekjes en andere religieus getinte uitingen in openbare scholen verboden.