Algemene acceptatieplicht: PvdA probeert het weer

Nu de Partij van de Arbeid na de val van het kabinet niet meer met handen en voeten is gebonden aan de christelijke coalitiediscipline van CDA en ChristenUnie, heeft Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer opnieuw haar initiatiefwetsvoorstel ingediend tot modernisering van de vrijheid van onderwijs. Het voorstel voorziet in algemene acceptatieplicht. Lees verder

Als er in de Kamer een meerderheid voor het voorstel ontstaat, zou dat kunnen betekenen dat scholen voor bijzonder onderwijs het recht verliezen om leerlingen op basis van hun religieuze grondslag te weigeren. Ouders zouden bij de aanmelding van hun kind wel moeten aangeven dat ze de levensbeschouwelijke grondslag van de school respecteren.

Het voorstel van Hamer dateert al uit 2005, maar toen de PvdA samen met CDA en ChristenUnie in het kabinet-Balkenende plaatsnam, verdween het onder druk van de christelijke coalitiedwang in de la.

Orthodoxe scholen
De voorgestelde modernisering van de vrijheid van onderwijs heeft vooral gevolgen voor orthodoxe scholen, zoals reformatorische, streng-islamitische en reformatorische. Toenmalig PvdA-fractievoozitter Wouter Bos zei in 2005 dat er alleen een uitzondering kan worden gemaakt als orthodoxe scholen door de maatregel in zeer grote moeilijkheden komen.

Voor reguliere rooms-katholieke en protestants-christelijke scholen betekent de voorgestelde maatregel van de PvdA meer een principiële verandering. Veel rk- en pc-scholen laten leerlingen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond meestal gewoon toe, mits de ouders de grondslag respecteren.

Meerderheid?
Het PvdA-voorstel is donderdag mede opnieuw ingediend namens SP, GroenLinks en D66. Als de VVD het initiatiefwetsvoorstel steunt, is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor. Maar of de liberalen hun steun zullen uitspreken, is nog maar zeer de vraag. In 2005 liet de VVD namelijk weten dat invoering van algemene acceptatieplicht ‘een oude reflex’ van de PvdA is.

In Trouw geeft PvdA-Kamerlid Margot Kraneveldt een toelichting op het initiatiefwetsvoorstel.