Alle GELD-modellen voor 2008 gereed

Alle GELD-modellen voor het maken van een meerjarenbegroting zijn gereed. Ze zitten in de Toolbox op deze website. Lees verder

Het betreft de versies voor de basisschool, het SBO en de school voor (V)SO plus het sommatiemodel waarmee alle relevante gegevens op bestuursniveau bijeenkomen en waarmee de bestuursbegroting kan worden afgerond. Al deze vier instrumenten zijn nu als versie b opgenomen in de Toolbox.

Alle instrumenten bevatten de actuele bedragen en personele kosten die voor 2007-2008 gaan gelden. Het zijn de bedragen die naar verwachting niet meer zullen wijzigen. In de Toolbox op onze website kunt u de desbetreffende instrumenten vinden.

VOS/ABB werkt nog aan de overige instrumenten, zodat ook daarin met alle actuele bedragen voor 2007-2008 kan worden gewerkt. Zodra deze instrumenten gereed zijn, wordt dat uiteraard op deze website gemeld. 

Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl; Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl