Alle subsidieaanvragen van zij-instromers honoreren

Het is de insteek van onderwijsminister Arie Slob om ook in 2020 alle subsidieaanvragen van zij-instromers te honoreren. Dat meldt hij in antwoord op vragen van de vaste Kamercommissie voor OCW.

Het budget voor de subsidie voor zij-instromers is dit jaar na enkele ophogingen uitgekomen op 39,7 miljoen euro. ‘Daarmee kunnen naar verwachting alle aanvragen in 2019 worden gehonoreerd’, aldus Slob.

Voor 2020 staat hiervoor 21,2 miljoen euro begroot. ‘Onze inzet is om ook volgend jaar alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen te honoreren’, benadrukt hij.

Deze zij-instroomsubsidie is aanvullend op het geld in de lumpsumbekostiging voor de begeleiding en professionalisering van beginnende leraren.

Lees meer…