Alleen beëindigingsovereenkomst onvoldoende

Het is vanaf 1 augustus aanstaande niet meer voldoende om bij beëindiging van een dienstverband met wederzijds goedvinden slechts een afschrift van de beëindigingsovereenkomst te overleggen. Het Participatiefonds meldt dat het dit artikel uit het reglement schrapt. Lees verder

Dit betekent dat bij ontslagen per of na 1 augustus 2011, waarbij sprake is van een beëndigingsovereenkomst, de aan de overeenkomst ten grondslag liggende ontslagreden wordt getoetst. Het gaat hier om de reden die aanleiding was voor het bestuur om de betrokkene voor te stellen de dienstbetrekking te beëindigen.

Klik hier voor meer informatie op website van het Participatiefonds.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl