‘Alleen beste student mag leraar worden’

Alleen de beste universitair opgeleide studenten mogen worden toegelaten tot de lerarenopleidingen. Op die manier is het mogelijk om de status en het imago van het leraarschap te verbeteren, concludeert adviesbureau McKinsey. Lees verder

McKinsey heeft voor het rapport ‘How the world’s best-performing school systems come out on top’ de beste onderwijssystemen ter wereld met elkaar vergeleken. De best presterende landen, zoals Singapore, Finland en Zuid-Korea, hanteren een streng selectieproces aan de poort van de lerarenopleiding. Mede daardoor heeft het leraarschap daar een hoge status en goed imago.

In deze landen wordt bovendien veel tijd en aandacht besteed aan de professionele ontwikkeling van de leraar, zoals begeleiding van jonge leraren en nascholing en coaching van docenten onderling.

Het Engelstalige rapport van McKinsey staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen