Alleen nog met hbo-opleiding in de voorschool werken?

Journalist Aleid Truijens stelt in de Volkskrant dat het met de voorschool alleen wat kan worden als daar hbo’ers werken. Is dat nodig en haalbaar? Lees verder

Tussen het opleidingsniveau van leerkrachten en onderwijssucces bestaat een spijkerhard verband, schrijft Truijens. Ze haalt in haar opiniestuk uit naar de huidige leidsters in de VVE-sector.

‘Met leidsters die het over ‘die meisje’ hebben, wordt het nooit wat’, aldus Truijens, die hiermee doelt op de gebrekkige taalvaardigheid van met name leidsters van allochtone afkomst. Wat vindt u? Wordt het nooit wat met de VVE-sector als het voor de leidsters niet vereist is dat ze een hbo-diploma hebben?

Mail uw reactie naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl onder vermelding van ‘Hbo vereist voor VVE’. VOS/ABB wil uw reactie gebruiken voor berichtgeving op deze website. Als u niet met uw naam genoemd wilt worden, kunt u dat in uw mail aangeven.