Bekostiging passend onderwijs: nog meer plek!

Er is zoveel belangstelling voor de gratis informatiebijeenkomsten van VOS/ABB over de bekostiging van passend onderwijs, dat ook voor het voortgezet onderwijs wordt uitgeweken naar een grotere zaal.  De bijeenkomst voor het primair onderwijs zat vol, maar op veler verzoek is ook voor deze bijeenkomst meer ruimte beschikbaar!

Bij de bekostiging van passend onderwijs gaat het om de bekostiging van arrangementen, maar ook over de herbestedingsverplichting en het mobiliteitsakkoord, die ingrijpende gevolgen hebben. Wat moet je centraal regelen en wat kun je decentraal doen? De financieel specialist van VOS/ABB, Bé Keizer (zie foto), brengt u op deze dag volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Er zijn twee bijeenkomsten op 10 december: de ochtendbijeenkomst is voor besturen, scholen en samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs. In de middag is er een bijeenkomst voor het voortgezet onderwijs. Leden van VOS/ABB hebben gratis toegang.

Vanwege de grote belangstelling voor de twee bijeenkomsten worden ze niet zoals aanvankelijk de bedoeling was gehouden in het kantoor van VOS/ABB. De ochtendbijeenkomst voor het primair onderwijs is in INoffice in Woerden (gebouw naast VOS/ABB). De locatie voor het voortgezet onderwijs is Kenteq in Woerden.

De ochtendbijeenkomst voor het primair onderwijs is van 09.45 tot 12.30 uur, met na afloop een eenvoudige lunch. De middagbijeenkomst voor het voortgezet onderwijs is van 13.15 tot 16.00 uur.

Uw gastheer die dag is senior-beleidsadviseur Ron van der Raaij van VOS/ABB.

Aanmelden voor de middagbijeenkomst voor het voortgezet onderwijs kan per mail: welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst bekostiging passend onderwijs, 10 december’. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Als u met een collega komt, vermeld dan ook zijn of haar naam.

Aanmelden voor de ochtendbijeenkomst voor het primair onderwijs kan niet meer!

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl