Allochtone jeugd vaak te laag ingeschat

Veel Marokkaanse en Turkse kinderen krijgen op de basisschool te lage adviezen voor vervolgonderwijs. Zij bereiken daardoor vaak pas via een omweg het hoger onderwijs. Dit biljkt uit een onderzoek van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies van de Universiteit van Amsterdam. Lees verder

Het instituut deed onderzoek onder 1000 Turken en Marokkanen van de tweede generatie in Amsterdam en Rotterdam. Een kwart van hen blijkt hoogopgeleid en maatschappelijk succesvol: zij behoren tot een nieuwe elite  binnen die gemeenschappen.

De helft van hen heeft het succes via een tijdrovende omweg moeten bereiken: vanaf vmbo of mavo naar het hoger onderwijs. ‘Dit roept vragen op over de selectie na de basisschool.  Het is waarschijnlijk dat een groot deel van deze jongeren er ook via de korte weg had kunnen komen”, concluderen de onderzoekers. Volgens hen komt de selectie te vroeg of zijn de selectiemechanismen zijn ontoereikend.

Een deel van het niet herkende talent werd eerder nog via de brede brugklas opgespoord en naar havo of vwo geleid. Maar er zijn in Amsterdam niet veel brede brugklassen meer, en de overstap van mavo naar havo is door de invoering van het studiehuis bemoeilijkt. “Juist die routes die jarenlang voor verschillende achterstandsgroepen de succesroutes waren, zijn in de afgelopen tien jaar afgeschaft”, zeggen de onderzoekers, die aantekenen dat er tegelijkertijd veel geld aan achterstandsleerlingen wordt besteed. Zij pleiten voor reparatie van de succesroutes en voor de inrichting van kopklassen. 

Vmbo-mbo
Uit het onderzoek blijkt verder dat een aanzienlijke groep kansrijke jongeren vroegtijdig uitvalt.  De onderzoekers pleiten voor een ononderbroken leerlijn waar vmbo en mbo opgaan in één traject. De onderzoekers: “Onze cijfers laten zien dat uitval in de overgang naar het mbo net zo belangrijk is als de uitval in het mbo. Meer dan de helft van de tweede generatie risicojongeren stopt reeds na de middelbare school. De helft doet dit met een middelbare school diploma van het Vmbo en de helft zonder diploma”.

Geen pessimistisch beeld
De tweede generatie Turken en Marokkanen maakt een steeds groter deel uit van de stedelijke jeugd. De toekomst van de steden is dan ook nauw verbonden met de integratie van de tweede generatie. Volgens de onderzoekers is er – ondanks herhaaldelijke incidenten waarbij deze jongeren betrokken zijn – geen reden voor een algemeen pessimistisch beeld.

“De groep hoog opgeleide jongeren overtreft in aantal de groep jongeren zonder startkwalificatie. Dat is opmerkelijk gezien de bestaande beelden van de groep: meestal worden Turkse en Marokkaanse jongeren in een adem genoemd met problemen. Dat beeld dient gezien onze cijfers bijgesteld te worden. Succesvolle jongeren overtreffen de risico jongeren in aantal”, zo staat in het rapport.

Het complete rapport van het IMES is hier te downloaden.