Allochtone leerlingen maken omweg naar hbo

Nederlandse vmbo-t’ers van allochtone afkomst doen er gemiddeld langer over om in het hoger onderwijs terecht te komen dan vergelijkbare leerlingen in het buitenland. Dat komt volgens een internationaal onderzoek doordat leerlingen in Nederland al op 12-jarige leeftijd een definitieve keuze voor een vo-opleiding moeten maken. Lees verder

Dat concluderen onderzoekers van het Institue for Migration and Ethnic Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam. Hun onderzoek richtte zich op de schoolloopbaan van vmbo-t’ers met een Turkse achtergrond. De keuze voor Turkse leerlingen hangt samen met beschikbare onderzoeken in het buitenland, die ook op Turkse jongeren van de tweede generatie zijn gebaseerd.

De lange route die Nederlandse allochtone vmbo-leerlingen via havo of mbo naar het hbo maken is een direct gevolg van de keuze die deze leerlingen aan het einde van de basisschool op 12-jarige leeftijd al moeten maken. De onderzoekers pleiten ervoor minder naar de Cito-scores en meer naar de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen te kijken. Ook zouden er meer brugklassen vmbo-havo moeten komen.

Uit het onderzoek blijkt dat eenderde van de vmbo-t’ers met een Turkse achtergrond uiteindelijk doorstroomt naar het hbo.

Klik hier voor het onderzoeksrapport.