Allochtone ouders spreken best eigen taal met kinderen

Het is het beste voor de taalstimulering van allochtone kinderen als hun ouders in hun eigen taal met hen spreken. Dat blijkt uit onderzoek in Vlaanderen naar taalstimulering en meertaligheid bij kinderen tot en met zes jaar. Lees verder

De Vlaamse organisatie Kind en Gezin gebruikt het onderzoek van het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de Katholieke Universiteit Leuven voor een advies over taalontwikkeling bij jonge kinderen. De Vlaamse minister van Welzijn Jo Vandeurzen zegt in de krant De Morgen dat hij blij is met het advies, omdat het breed door het onderwijs wordt gedragen.

De krant noemt ook CTO-onderzoekster Machteld Verhelst. Zij wijst erop dat ouders thuis met hun kind er goed aan doen de taal te spreken waarin zij zich het beste kunnen uitdrukken. De eigen taal spreken komt volgens haar ten goede van het welbevinden van het kind en zou het aanleren van een tweede taal bevorderen.

Als het advies naar de Nederlandse situatie wordt vertaald, zou er in de voor- en vroegschoolse educatie niet met woordenschatlessen aan taalstimulering moeten worden gewerkt, maar ‘met een positieve houding tegenover elke poging tot taalproductie van het kind’.