Almere: verplichte ouderbijdrage hoogbegaafden mag niet

Een verplichte bijdrage van ouders van hoogbegaafde leerlingen in het openbaar onderwijs mag niet. Dat antwoordt het college van B&W van Almere op vragen van PvdA-raadslid Mostapha El Makdouri. Lees verder

De Almeerse Scholen Groep (ASG) voor openbaar onderwijs wil een ouderbijdrage van 1100 euro instellen voor hoogbegaafdenonderwijs. PvdA-raadslid El Makdouri vindt dat in het licht van de algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs niet kunnen.

Het Almeerse college van burgemeester en wethouders geef hem gelijk: 'Buiten het feit dat een ouderbijdrage niet verplicht gesteld kan worden, zijn wij van mening dat de ontwikkeling van een vorm van separaat gefinancierd onderwijs binnen het openbaar onderwijs niet wenselijk is. Wij achten dit in strijd met de toegankelijkheid van het openbaar onderwijs voor alle kinderen, ongeacht hun specifieke behoefte', aldus B&W.

ASG heeft het plan voor de verplichte ouderbijdrage voor onderwijs aan hoogbegaafden voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de aangesloten scholen voor primair onderwijs. De GMR spreekt zich er waarschijnlijk in september over uit. ASG zegt een regeling te willen treffen voor minder draagkrachtige ouders.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl