ALV akkoord met nieuw bestuur VOS/ABB

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB heeft ingestemd met de nieuwe statuten en de samenstelling van het nieuwe bestuur van de Vereniging VOS/ABB. Het nieuwe bestuur zal officieel bij het passeren van de nieuwe statuten bij de notaris per 1 december in functie zijn. Lees verder

De algemene ledenvergadering, die donderdag in Woerden werd gehouden, werd voorgezeten door Eric Bolle, lid van de terugtredende raad van toezicht, met naast hem tijdelijk gedelegeerd bestuurder Rien Fait. De voorzitter van de terugtredende raad van toezicht, Janny Vlietstra, kon er vanwege persoonlijke omstandigheden helaas niet bij zijn. 

De samenstelling van het nieuwe bestuur ziet er alsvolgt uit:

Voorzitter:

  • Peter Snijders, burgemeester van gemeente De Wolden en tevens voorzitter van de Drentse Onderwijsmonitor;

Leden:

  • Lambert van Genugten, algemeen directeur Jan van Brabant College, Helmond (voortgezet onderwijs);
  • Hans Kelderman, algemeen directeur Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg, Voorhout (expertisecentra, primair/voortgezet onderwijs);
  • Peter van Loon, algemeen directeur Stichting OPOCK, Capelle en Krimpen aan den IJssel (primair onderwijs);
  • Annemie Martens, algemeen directeur PlatOO, Zuidoost-Brabant (primair onderwijs);
  • Joep Spanjaard, algemeen directeur Stichting Openbaar Onderwijs Hilversum (primair onderwijs);
  • Cees Vreugdenhil, algemeen directeur Dr. Nassaucollege, Assen (voortgezet onderwijs).

Ex-directeur/bestuurder Theo Hooghiemstra van VOS/ABB gaf tijdens de ALV een toelichting op de reorganisatie die in twee jaar tijd onder zijn leiding is uitgevoerd. De Vereniging VOS/ABB staat per 1 september jongstleden los van het commerciële consultinggedeelte, dat is overgedragen aan adviesbureau Leeuwendaal. De overdracht van de commerciële activiteiten van VOS/ABB was, zo bleek uit de toelichting van Hooghiemstra, uit bedrijfsmatig oogpunt noodzakelijk om de positie van de Vereniging VOS/ABB te verstevigen.

Hooghiemstra is met de overname van VOS/ABB Consulting en Juridisch Advies door Leeuwendaal overigens teruggetreden als directeur/bestuurder. Hij heeft zijn carrière inmiddels buiten VOS/ABB voortgezet.

Ritske van der Veen gaf als nieuwe verenigingssecretaris/directeur van VOS/ABB een toelichting op het door hem geschreven verenigingsplan. Daarin staat onder meer dat VOS/ABB zich als belangenbehartiger voor bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zelfbewuster en assertiever opstelt dan in de tijd toen VOS/ABB nog optrad als algemene behartiger van de werkgeversbelangen. Deze taak ligt tegenwoordig bij de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad, die mede op initiatief van VOS/ABB zijn opgericht.

Tevens ging Van der Veen in op het behoud van de vaak door leden van VOS/ABB geraadpleegde en zeer gewaardeerde Helpdesk. De eerstelijnshulpverlening staat ook open voor leden van de PO-Raad en VO-raad, maar de tweedelijshulpverlening is en blijft exclusief voor leden van VOS/ABB. Ook ging hij in op de samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs. Hoewel deze organisatie een andere doelgroep heeft dan VOS/ABB, bestaan er belangrijke raakvlakken. Die zullen worden benut om het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs steviger op de kaart te zetten. Dat zal onder meer gebeuren met een gezamenlijke imagocampagne.

Het Verenigingsplan is voor leden van VOS/ABB via deze website te downloaden. Zie daarvoor het gerelateerde bericht in de rechterkolom. De nieuwe statuten zullen ook online beschikbaar komen.

Het verslag van de ALV zal binnenkort aan de leden van VOS/ABB worden toegestuurd en zal dan tevens via deze website te raadplegen zijn.