Alv steunt krachtenbundeling en positionering

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB heeft gisteren ingestemd met het voorstel tot een krachtenbundeling met de VO-raad en meer samenwerking met de PO-Raad. Daarbij zette directeur Ritske van der Veen uiteen hoe de positionering van VOS/ABB bij deze samenwerking wordt vormgegeven. Ook hier reageerden de leden positief op. Lees verder

Van der Veen was dan ook heel duidelijk: de algemene belangenbehartiging voor het onderwijs ligt bij de VO-raad en PO-Raad, en VOS/ABB focust zich op de belangen van het openbaar onderwijs. In de praktijk houdt dat in dat VOS/ABB zich bezighoudt met identiteitgebonden zaken, zoals het vormgeven van burgerschap en levensbeschouwing in de openbare school, het bevorderen van het diploma openbaar basisonderwijs en de organisatie van de School!Week.

Daarnaast kunnen leden bij VOS/ABB terecht voor ondersteuning van het bestuursbureau op het gebied van financiële, personele en juridische zaken en crisiscommunicatie. De Helpdesk heeft op al deze gebieden kennis van de specifieke omstandigheden van openbare scholen. Een derde belangrijke activiteit is de constante politieke lobby voor openbaar onderwijs. De vereniging vraagt bij het kabinet en de Tweede Kamer steeds aandacht voor de specifieke situatie van het openbaar onderwijs.

Contributie
De ledenvergadering stemde ook in met de contributievoorstellen. In 2013 blijft de contributie van VOS/ABB wederom gelijk: 2,50 euro per leerling. Nieuw is een contributieplafond voor grote schoolbesturen, én de openstelling van het lidmaatschap voor kinderopvang. Deze organisaties hebben hier belangstelling voor omdat VOS/ABB hen kan ondersteunen in hun relaties met het basisonderwijs en het inzetten van combinatiefuncties.

‘Het gaat om versterking van de samenwerking met kinderopvang, omdat openbare scholen in tegenstelling tot het bijzonder onderwijs, niet zelf kinderopvang mogen verzorgen. Er zijn dus strategische allianties met kinderopvangorganisaties nodig’, lichtte beleidsadviseur Simone Baalhuis toe in de alv.

Directeur Van der Veen gaf aan dat de contributie van VOS/ABB nog steeds de laagste is van alle besturenorganisaties, en ook al jaren ongewijzigd is gebleven. ‘We houden dit bedrag met opzet laag, omdat wij vinden dat onze leden ook ruimte moeten hebben om lid te zijn van de brancheorganisaties PO-Raad en VO-raad voor de algemene belangenbehartiging’, lichtte hij toe. Daartoe heeft VOS/ABB als enige besturenorganisatie indertijd de contributie gehalveerd.

Vanuit de zaal kreeg Van der Veen een hart onder de riem gestoken. ‘Wij zijn blij met deze sterke vertegenwoordiging door een eigen vereniging voor het openbaar onderwijs’, zei een van de leden.

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering begon het TOP-symposium.