Algemene ledenvergadering op 13 november in Gouda

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is op woensdagmiddag 13 november in Gouda. Locatie: openbare praktijkschool Het Segment (vlak bij station Gouda).

U bent welkom vanaf 12 uur voor een lunch. Ondertussen kunt u deelnemen aan een rondleiding door de school. Na de lunch zal directeur Arjen Koops van Het Segment een korte presentatie over zijn school geven.

Vervolgens begint de algemene ledenvergadering onder leiding van Ron den Hartog, voorzitter van het bestuur van VOS/ABB. De gebruikelijke zaken zullen aan de orde komen, zoals de jaarrekening over 2018 en de begroting voor 2020.

Beleidsmedewerkers Eline Bakker en Tamar Kopmels zullen tijdens de ALV een toelichting geven op de herijking van de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Na afloop verzorgen leerlingen van Het Segment een gezellige borrel met hapjes. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 17.30 uur.

Aanmelden

Aanmelden voor de algemene ledenvergadering kan via kpeters@vosabb.nl onder vermelding van ‘ALV 2019’. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en of u alleen komt of met één of meer collega’s.

Let op: uiteraard is de ALV alleen bedoeld voor leden van VOS/ABB!