Alvast nieuw samenwerkingsverband oprichten?

Schoolbesturen kunnen vooruitlopen op de invoering van passend onderwijs door nu al een nieuw samenwerkingsverband op te richten. Er is niets dat hun hierbij in de weg staat. Lees verder

In overgangsartikel IX van het wetsvoorstel Passend onderwijs staat dat de rechtspersoon, in casu het nieuwe samenwerkingsverband, uiterlijk op 1 november volgend op de datum van inwerkingtreding van artikel 18a WPO wordt opgericht. Dit voorschrift geeft een uiterlijke termijn aan, waarop men klaar moet zijn. Ervan uitgaand dat het wetsvoorstel wet wordt en de inwerkingtreding tijdig wordt geregeld, is de uiterste datum 1 november 2013.

De (toekomstige) wet regelt alleen iets over het tijdstip waarop besturen klaar moeten zijn en laat open op welk tijdstip ze met de voorbereiding beginnen. Schoolbesturen kunnen voor 1 november 2013 kiezen, maar ze hebben de vrijheid het al op een (veel) eerder tijdstip af te ronden. Het is mogelijk een stichting of vereniging op te richten, ook als de wet dat niet voorschrijft of de wet nog niet in werking is getreden, omdat de Grondwet het grondrecht van vereniging kent. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl