Amersfoort onderzoekt spreiding zwart-wit

De gemeente Amersfoort heeft het aantal witte en zwarte basisscholen in kaart gebracht. Wethouder Ben Stoelinga (Burgerpartij Amersfoort) wil de resultaten van het onderzoek gebruiken voor een tussenevaluatie van een pilot van de Stichting Kleurrijke Scholen. Lees verder

De pilot beoogt om meer ouders van basisschoolleerlingen te laten kiezen voor een school in de eigen wijk. Daarom richtte het onderzoek zich op de vraag hoeveel scholen in Amersfoort te wit of te zwart zijn.

De onderzoekers concluderen dat de witte scholen op basis van de bevolkingssamenstelling niet te wit zijn, terwijl de meeste zwarte basisscholen verhoudingsgewijs wel te zwart zijn. Verder blijkt dat de meeste zwarte basisscholen in Amersfoort openbaar zijn. Ook de enige islamitische basisschool in Amersfoort is (uiteraard) zwart. De protestants-christelijke en rooms-katholieke basisscholen zijn vooral wit. Dat geldt ook voor de reformatorische, gereformeerde en neutraal-bijzondere scholen.

Tweederde van de Amersfoortse kinderen gaat in de eigen wijk naar school. Autochtone leerlingen die in wijken met veel allochtone kinderen wonen gaan meestal naar een school buiten de eigen buurt.

Klik hier voor het onderzoeksrapport op de website van de gemeente Amersfoort.