‘Amsterdam moet centraal aanmeldsysteem krijgen’

Amsterdam moet net als Nijmegen op korte termijn voor de aanmelding van leerlingen een systeem van centrale registratie krijgen. Schoolbesturen moeten hieraan meewerken. Dat staat in een advies aan de Amsterdamse onderwijswethouder Lodewijk Asscher. Lees verder

Asscher had de Adviesraad Diversiteit en Integratie onder leiding van Ankie Verlaan gevraagd een advies op te stellen over de segregatie in het Amsterdamse onderwijs. Het advies volgt op een eerder convenant om de integratie in het Amsterdamse onderwijs te bevorderen. Dit convenant bleek in de praktijk te blijven steken in goede bedoelingen.

In het advies ‘Vrijheid van onderwijs: meer mengen, meer keus!’ staat dat het noodzakelijk is de leerlingpopulaties van de scholen in Amsterdam te mengen. Dat is volgens de adviesraad van belang uit het oogpunt van burgerschap, emancipatie en keuzevrijheid voor alle ouders. 

Topstad
Burgerschap wordt gezien als een noodzakelijk instrument om van Amsterdam een topstad te maken, ‘want kennis van alle culturen en het daarmee kunnen omgaan is een competentie die essentieel is om te bewegen in de internationale economie’.

In het advies staat verder dat emancipatie van kansarme bevolkingsgroepen een voorwaarde is voor goed burgerschap. ‘Gesegregeerde scholen dragen niet bij aan de emancipatie, zoals wij uit de geschiedenis kunnen leren.’

Nijmegen
Keuzevrijheid is een ander sleutelbegrip in het advies. In het advies staat dat het huidige postcodebeleid dat Amsterdam hanteert, niet goed functioneert om de segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Daarom zou er in Amsterdam een systeem met centrale aanmelding moeten komen, zoals dat eerder door de gemeente Nijmegen is gepresenteerd.

De opstellers van het advies aan wethouder Asscher benadrukken dat de schoolbesturen in Amsterdam aan het centrale aanmeldsysteem moeten meewerken.

Klik hier voor het advies ‘Vrijheid van onderwijs: meer mengen, meer keus!’

In de rechterkolom staan twee eerdere nieuwsberichten over het Nijmeegse aanmeldsysteem.