Amsterdamse directeuren voeren bij elkaar audit uit

Directeuren van de openbare scholen voor speciaal onderwijs in Amsterdam hebben op elkaars scholen een audit uitgevoerd. Lees verder

De reden waarom de Stichting Orion, waaronder deze scholen vallen, hiertoe overging, is dat het goed is met elkaar aan beter onderwijs te werken. Met deze aanpak wil Orion invulling geven aan de ‘check’ en ‘act’ van de pdca-cyclus. 

De audit stond mede in het teken van de bezuinigingen op het speciaal onderwijs en de gevolgen daarvan op de onderwijskwaliteit.

De eerste bevindingen en aanbevelingen van de audit staan in het rapport ‘Goed onderwijs met passende zorg’, dat u kunt downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen