Amsterdamse basisscholen presteren beter

Amsterdamse basisscholen zijn in het afgelopen schooljaar beter gaan presteren. Dat blijkt uit de ‘Spiegel primair onderwijs Amsterdam 2009-2010’ die de gemeente en schoolbesturen in Amsterdam gezamenlijk hebben gepresenteerd. Lees verder

Bij de beoordeling van de scholen hanteert de Amsterdamse onderwijswethouder Lodewijk Asscher (PvdA) strengere normen dan die van de Inspectie van het Onderwijs. Volgens de Amsterdamse normen mag maximaal 20 procent van de leerlingen niet meedoen aan de Cito-toets, een kwart moet naar naar havo of vwo en de gemiddelde Cito-score moet op vmbo-t-niveau liggen.

Uit het rapport blijkt dat van de 197 basisscholen in Amsterdam er nu 87 aan alle drie de eisen voldoen. Dat is er één meer dan in het schooljaar daarvoor. Er zijn 65 scholen die aan twee van de drie eisen voldoen (dat waren er 52) en het aantal scholen dat aan geen van de drie eisen voldoet, ligt op 17 (was 27). Iets meer dan de helft (51 procent) van de Amsterdamse basisschoolleerlingen gaat naar havo of vwo.

Wethouder Asscher lanceerde vorig jaar een plan om de onderwijskwaliteit strenger te beoordelen en om schoolbesturen publiekelijk verantwoording te laten afleggen over de prestaties van de scholen. Aanvankelijk leidde het plan tot verzet onder de betrokken schoolbesturen, maar de opstelling van de besturen is nu over het algemeen positief. De gemeente controleert niet alleen, maar biedt scholen ook hulp bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

VOS/ABB beoordeelde het plan van Asscher vorig jaar voorzichtig positief, omdat het voortkwam uit betrokkenheid van de gemeente Amsterdam bij goed onderwijs voor alle kinderen. VOS/ABB is verheugd over het feit dat de gezamenlijke inzet van de gemeente en de schoolbesturen tot kwaliteitswinst heeft geleid en hoopt dat de positieve ontwikkeling kan worden voortgezet.

Het rapport ‘Spiegel Primair Onderwijs Amsterdam 2009-2010’ kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht. Daar vindt u gerelateerde nieuwsberichten en een commentaar die eerder op deze website zijn verschenen.

Bijlagen