Amsterdamse leraren weer op huisbezoek

De gemeente Amsterdam stelt dit jaar 850.000 euro beschikbaar om leerkrachten weer in staat te stellen ouders van leerlingen thuis te bezoeken. Per klas is 2600 euro beschikbaar. Lees verder

De Amsterdamse onderwijswethouder Hennah Buyne vindt huisbezoeken een goed middel om het contact tussen leerkrachten en ouders te verbeteren. ‘Schoolbezoeken blijken enorm belangrijk. De kloof tussen ouders en leraren wordt kleiner en huisbezoeken geven inzicht in hoe het kind leeft en hoe ouders met een kind omgaan.’ In het schooljaar 2006-2007 is in Amsterdam geĆ«xperimenteerd met huisbezoeken, nadat de meeste scholen deze bezoeken wegens geldgebrek hadden afgeschaft. De meeste leerkrachten waren enthousiast.

Uit de evaluatie kwam ook naar voren dat de huisbezoeken het best kunnen worden afgelegd in het eerste leerjaar van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Met het geld dat de gemeente Amsterdam nu beschikbaar stelt, kan dit jaar in 55 procent van de Amsterdamse klassen worden begonnen met huisbezoeken.