AMvB met nadere voorschriften passend onderwijs

In de Algemene Maatregel van Bestuur passend onderwijs (AMvB passend onderwijs) staan nadere voorschriften bij de Wet passend onderwijs.

De AMvB is op 6 maart gepubliceerd in het Staatsblad en treedt met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus van dit jaar in werking.

De AMvB passend onderwijs bevat voorschriften ten aanzien van:

  • het ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs;
  • de tijdelijke landelijke geschillencommissie passend onderwijs;
  • de deskundigen door wie het samenwerkingsverband zich moet laten adviseren bij de beoordeling over de toelaatbaarheid tot het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs;
  • de orthopedagogisch didactische centra die verbonden kunnen zijn aan het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs;
  • het verplicht op overeenstemming gericht overleg door het samenwerkingsverband met betrekking tot de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs;
  • de mogelijkheid tot symbiose;
  • de bekostiging van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en aan het samenwerkingsverband.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl