Analyse begroting: bezuiniging op onderwijs!

Ronald Bloemers en Ron van der Raaij van VOS/ABB hebben de OCW-begroting voor 2020 grondig geanalyseerd. Hun conclusie: het kabinet bezuinigt op onderwijs!

Voor zowel het primair als voortgezet onderwijs geldt dat het kabinet een beperkte bezuiniging doorvoert wat betreft de loonbijstelling. Het voortgezet onderwijs krijgt bovendien niet de gehele prijsbijstelling gecompenseerd.

Bloemers en Van der Raaij laten met hun analyse niet alleen zien waar er op onderwijs wordt bezuinigd, ze spreken ook hun teleurstelling uit over het uitblijven van een beleidsrijke begroting.

‘Onze verwachting was al dat het kabinet op Prinsjesdag niet met extra investeringen in het onderwijs zou komen. Wel hadden wij nog de hoop op een beleidsrijke begroting met een heldere visie op de toekomst van het onderwijs. Die hoop is helaas niet bewaarheid…’, aldus Bloemers en Van der Raaij.

Hun analyse van de OCW-begroting staat in het besloten ledengedeelte van deze website (u moet hiervoor als lid van VOS/ABB zijn ingelogd):

Analyse OCW-begroting 2020