Analyse financiële situatie schoolbestuur 2008 vs 1 feb2010

Nu alle gegevens van de jaarrekening 2008 in het primair onderwijs beschikbaar zijn, is het ook mogelijk deze openbare informatie beschikbaar te stellen. Daartoe is dit instrument ontwikkeld. Lees verder

Met het instrument is het mogelijk om op één A4’tje een compleet overzicht te krijgen van de balans en exploitatierekening 2008 en de daarbij behorende kengetallen en signaleringsgrenzen. Uiteraard met de waarschuwing van de commissie-Don, dat voor een deugdelijk oordeel over de financiële situatie van de organisatie het noodzakelijk is meer inzicht te krijgen in de achtergronden van de cijfers.

U kunt het instrument downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen