ANBI’s moeten gegevens op internet publiceren

Op 1 januari 2014 moeten ANBI’s een aantal gegevens op internet publiceren. Dit kan voor u van belang zijn als uw school of samenwerkingsverband ANBI is.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Organisaties die de ANBI-status hebben, kunnen profiteren van bepaalde belastingvoordelen. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen als ANBI worden beschouwd. Als u wilt dat uw organisatie de ANBI-status krijgt, moet u dat bij de Belastingdienst aanvragen.

Op dit moment zijn ANBI’s nog niet verplicht gegevens online te publiceren, maar dat verandert per 1 januari 2014. Dan moeten de volgende zaken op een internetsite terug te vinden zijn:

  • Naam van de instelling;
  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer;
  • Contactgegevens;
  • Doelstelling;
  • Beleidsplan;
  • Functie en namen van bestuurders;
  • Beloningsbeleid;
  • Verslag van uitgeoefende activiteiten;
  • Financiële verantwoording.

Klik hier voor meer informatie van de Belastingdienst.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl