Andere tijden kunnen tot andere werktijdfactor leiden

Als scholen met een andere dag- en weekindeling gaan werken, kan de werktijdfactor van personeelsleden veranderen. De Helpdesk van VOS/ABB krijgt daar geregeld vragen over. Lees verder

Ook andere helpdesks, zoals die van het project Andere Tijden in Onderwijs en Opvang, krijgen de vraag over de veranderende werktijdfactor. Deze verandering komt met name voor bij onderwijsgevend en -ondersteunend personeel dat in deeltijd werkt, vooral als er een woensdag of vrijdag met lesvrije middag bij zit.

Dit kan betekenen dat de werktijdfactor niet meer past binnen de lesroostersystematiek. Belangrijk om te weten is dat de factor niet eenzijdig door de werkgever kan worden verlaagd of verhoogd, omdat dit onderdeel is van het arbeidscontract. Er dient dus overleg plaats te vinden met de werknemer.

Het project Andere Tijden adviseert de volgende aanpak:

  • de werkgever treedt in overleg met de werknemer over het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken (zie ook CAO PO hst 2.2 onder 6)
  • er worden afspraken gemaakt over de invulling van de werktijdfactor (minder lessen, meer andere taken, IB-taken, ICT-taken etc.)

Het kan voorkomen dat er uren op een andere manier moeten worden ingezet, omdat de lestaak op een school is verminderd door de omzetting naar een ander schooltijdenmodel. In eerste instantie is een gesprek hierover de aangewezen route om te bezien hoe een en ander opgelost kan worden op schoolniveau. In de praktijk wordt dit op verschillende manieren opgelost, meldt Andere Tijden, bijvoorbeeld door:

  • andere taken op school vervullen dan lestaken, eventueel tijdelijk totdat weer lesuren vrijkomen om voor ingedeeld te worden. De komende jaren zullen velen het primair onderwijs verlaten wegens pensionering. Hierop kan geanticipeerd worden met het invoeren van andere tijden en actief  personeelsbeleid. 
  • lestaken vervullen op andere scholen binnen hetzelfde bestuur.

Meer informatie staat op www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl. Bij de rubriek veelgestelde vragen staan vragen en antwoorden over dit onderwerp, met onder meer een artikel van Geke Lexmond van VOS/ABB.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl