Andere UWV-regels voor ziekmelden werknemers

Met ingang van 1 november veranderen de regels voor het ziekmelden van werknemers. De werkgever meldt de werknemers pas in de 42e week ziek bij het UWV. De ziekmelding bij de arbodienst verandert niet. Lees verder

De nieuwe ziekmeldingsprocedure bij het UWV geldt ook als de werkgever eigenrisicodrager WAO/WGA is. Het is niet meer nodig de werknemer weer beter te melden.

Het gaat alleen om werknemers van wie het loon wordt doorbetaald bij ziekte. Het ziekmelden van werknemers die een Ziektewet-uitkering krijgen, verandert niet.


Wat zijn de regels per 1 november?

  * De werkgever meldt de werknemers ziek in de 42e week. Na twee weken ontvangt men van het UWV een brief ter bevestiging. Dan krijgt men ook informatie over de re-integratie-activiteiten die van de werkgever worden verwacht in het tweede ziektejaar van de werknemer.

  * Wordt een werknemer te laat ziek gemeld? Dan kan de werkgever een boete krijgen van maximaal € 455. De regel dat bij te late melding de werknemer langer loon doorbetaald moet worden na twee jaar ziekte, vervalt.

  * De werkgever hoeft de werknemer niet meer beter te melden bij het UWV.

  Wat betekent dit als de werkgever nu een zieke werknemer heeft?

  * Is de werknemer ziek geworden vóór 1 augustus, dan meldt de werkgever hem ziek in de 13e week. De oude regels blijven gelden. Maar men hoeft de werknemer niet meer beter te melden.

  * Is de werknemer ziek geworden op of ná 1 augustus, dan meldt de werkgever hem ziek in de 42e week.

  Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 – 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl