Anna Schipper over kracht van project School aan Zet

De kracht van de aanpak van School aan Zet is dat dit project erop is gericht om van de school een lerende organisatie te maken. Dat benadrukt expert Anna Schipper van VOS/ABB, die voor dit project scholen begeleidt.

Scholen kunnen gebruikmaken van diverse programmafaciliteiten van School aan Zet. Zo is er een traject om opbrengsten op het gebied van taal/lezen en/of rekenen te verhogen. Anna Schipper: ‘We gaan onder andere de klas in om te observeren. Daarna kijken we met de leerkracht terug. We laten hem of haar zelf evalueren en gaan op basis daarvan in gesprek. Vervolgens gaan we ook met de directie aan tafel over de inbedding in het schoolbeleid en hoe je kunt monitoren. Zo ontstaat er een lerende organisatie.’

Het is volgens haar de kracht van dit traject dat de experts ook de klas in gaan om te observeren. ‘Zelf kijk ik naar zaken als klassenmanagement, of de leerlingen optimaal betrokken worden door middel van differentiatie. Daarnaast hoe het zit met de inbedding in het schoolbeleid en of er kansen zijn voor leerkrachten om te professionaliseren. Ik ga altijd op klassenbezoek samen met een taal/lees- of rekenexpert, die dan specifiek kijkt naar de methode, de didactiek en wat er al gedaan wordt. De adviezen en tips die wij teruggeven houden we altijd simpel. Dicht bij de leerkracht en praktisch, zodat deze de volgende dag direct toegepast kunnen worden’, aldus Schipper.

Lees meer…