Antidiscriminatiebeleid expliciet in Arbowet

De Eerste Kamer is akkoord met het voorstel om in de Arbowet expliciet te melden dat werkgevers beleid moeten voeren ter voorkoming van discriminatie op de werkvloer. Lees verder

Werkgevers hadden al de verplichting om maatregelen te treffen tegen discriminatie op de werkvloer, maar in de praktijk bleek deze verplichting niet door alle werkgevers te worden nageleefd.

Dat was reden om onder meer op initiatief van Art. 1 (het vroegere Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie) de verplichting expliciet in de Arbowet op te nemen. Nu kan de Arbeidsinspectie actie ondernemen als werkgevers geen antidiscriminatiebeleid hebben.