Antipestprogramma KiVa werkt goed

Het van oorsprong Finse antipestprogramma KiVa vermindert op Nederlandse basisscholen het aantal pestklachten met meer dan de helft. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van de Groningse socioloog René Veenstra.

De aanpak is gericht op bewustwording in de hele klas en niet alleen bij dader(s) of slachtoffer(s). Lesmateriaal zet leerlingen aan tot nadenken over pesten en wat het betekent voor degene die gepest wordt. Het onderzoek van Veenstra naar de KiVa-methode sluit aan bij het antipestbeleid, dat dit jaar door staatssecretaris Sander Dekker van OCW en Kinderombudsman Marc Dullaert is opgezet.

Bij het onderzoek werden 66 KiVa-scholen betrokken en 33 scholen die niet met deze methode werken. Bij de KiVa-scholen daalde het percentage kinderen dat zegt maandelijks of vaker gepest te worden van 29 procent in voorjaar 2012 naar 13,5 procent precies een jaar later. Op de scholen in de controlegroep daalde het percentage eveneens, maar beduidend minder sterk.

Op de website van de Rijksuniversiteit Groningen staat meer informatie.