AOb bedrijft scorebordjournalistiek

De AOb bedrijft scorebordjournalistiek in haar berichtgeving over het eigen vermogen van schoolbesturen in het primair onderwijs. Tot die conclusie komen VOS/ABB en de overige besturenorganisaties in het primair onderwijs, die inmiddels zijn vertegenwoordigd in de PO Raad. Lees verder

Ze reageren daarmee op het persbericht dat de Algemene Onderwijsbond vanmorgen uitbracht onder de titel ‘Basis- en speciaal onderwijs kampioen oppotten’. De bond zegt daarin dat het totale primair onderwijs in Nederland een eigen vermogen heeft van 2,4 miljard, waarvan 1,8 miljard op de bank staat. Dat zou neerkomen op een gemiddelde solvabiliteit (volgens de AOB ‘een maat voor relatieve rijkdom’) van 60 procent.

De besturenorganisaties voeren aan dat solvabiliteit niet de juiste maatstaf is om de vermogenspositie te beoordelen. ‘Het is beter om het risicoprofiel van een school af te zetten tegen de opgebouwde reserves’, aldus de organisaties. Verder blijkt uit de gegevens die AOb hanteert dat de rentabiliteit van de scholen slechts 1,7 procent is. Dat betekent dat van elke ontvangen euro meer dan 98 cent is ingezet voor onderwijs. ‘Dat er dus in 2006 ongebreideld is opgepot, blijkt hier niet uit’, aldus de besturenorganisaties. “Dat er in feite zoveel geld in het onderwijs zelf is gestoken, getuigt van goed bestuur!’

In de rechterkolom naast dit artikel staat het complete persbericht van de gezamenlijke besturenorganisaties, dat vandaag is uitgegaan. Het is ondertekend door Besturenraad, Bond KBO, VOS/ABB, VBS, VGS, Concent en de PO Raad.

Informatie: Géke Lexmond, 0348-405200, glexmond@vosabb.nl.

Bijlagen