‘AOb-bericht past in trend van simplificaties’

Het bericht van de Algemene Onderwijsbond (AOb) dat schoolbesturen voor primair onderwijs te veel geld zouden oppotten, past in het gesimplificeerde beeld dat besturen zich alleen maar zouden verrijken. Dat signaleert de Utrechtse hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap Mirko Noordegraaf. Lees verder

Noordegraaf zei eerder deze maand in zijn oratie dat managers en bestuurders van publieke instellingen, zoals scholen, vaak ten onrechte onder vuur liggen. Ze verdienen volgens hem eerherstel. Hij wees erop dat er vooral sinds de Fortuynrevolutie een algemene gevoel van onbehagen bestaat en dat vooral de problemen worden benadrukt die bijvoorbeeld leerkrachten ervaren. Dat onbehagen, zo zei Noordegraaf, wordt echter niet altijd veroorzaakt door managers, maar vooral door een veranderde samenleving. Het is volgens hem juist de taak van managers om daar goed op in te spelen. ‘Dat vereist onder meer dat ze de werkvloer niet van zich vervreemden’, aldus Noordegraaf.

De straat veroveren
De Utrechtse hoogleraar wees er dinsdag tijdens een interview voor het maartnummer van Over Onderwijs ook op dat Pim Fortuyn, die onder meer kritiek had op de managers, electoraal profiteerde van het versimpelde wereldbeeld dat hij neerzette. ‘Dat zie je nu ook en nog veel sterker met de beweging van Rita Verdonk, dat je met simplificaties de straat kunt veroveren. Alsof je met alleen politici in Den Haag en professionals op de werkvloer complexe diensten als onderwijs kunt leveren.’ De berichtgeving van de AOb dat schoolbesturen in het primair onderwijs te veel geld zouden oppotten, past volgens Noordegraaf ook in deze trend.

In dit licht is de uitspraak van hoofdredacteur Robert Sikkes van het Onderwijsblad opmerkelijk. Hij zegt op de website van de AOb dat hij met de berichtgeving in zijn blad het personeel en medezeggenschapsraden van scholen wil ‘informeren over hoeveel geld hun eigen bestuur oppot, zodat zij daar aan hun directie en bestuur kritische vragen over kunnen stellen.’ In een telefonische toelichting laat Sikkes weten dat hierbij kan worden gedacht aan een hogere schaalindeling van leraren of een ‘driedubbele eindejaarsbonus’. 

Scorebordjournalistiek
VOS/ABB en de collegaorganisaties melden in een gezamenlijk persbericht dat de AOb met haar berichtgeving scorebordjournalistiek bedrijft. Ze wijzen erop dat besturen van elke ontvangen euro 98 eurocent besteden aan onderwijs en dat er dus geen sprake is van ongebreideld oppotten, zoals de AOb beweert.

Klik hier voor het bericht van de AOb