AOb boos weg uit overleg over Passend Onderwijs

De Algemene Onderwijsbond is weggelopen uit het overleg met de minister over de bezuiniging van 300 miljoen euro op passend onderwijs. De bond is boos, omdat de minister het budget voor prestatiebeloning niet wil inzetten om massa-ontslag te voorkomen. Lees verder

‘Wij zijn uitgepraat’, zegt AOb-bestuurslid Liesbeth Verheggen. ‘Van Bijsterveldt wil het leed alleen ietsje verzachten met incidentele uitgaven. Voor ons is dat onacceptabel.’

De afgelopen maanden heeft de AOb drie keer geprobeerd de minister te overtuigen van haar plan om de banen van ambulant begeleiders in het onderwijs te sparen door het budget dat er is voor prestatiebeloning van docenten, hiervoor in te zetten. ‘Waarom 250 miljoen euro reserveren voor prestatiebeloning voor docenten – een middel dat nergens werkt – en tegelijkertijd 6000 formatieplaatsen schrappen die door 9000 mensen worden ingevuld?’ vraagt Verheggen zich af. De minister gaat hier echter niet in mee.

De AOb wil nu de Tweede Kamer opnieuw ervan proberen te overtuigen dat de bezuiniging op passend onderwijs onverantwoord is. VOS/ABB steunt de AOb hierin, omdat massa-ontslag moet worden voorkomen. Een mogelijkheid kan zijn om een deel van het budget voor prestatiebeloning hiervoor in te zetten.

Begin november debatteert de Tweede Kamer over passend onderwijs.

Lees hier een kort vraaggesprek met Liesbeth Verheggen.