AOb kraakt Actieplan LeerKracht

De Algemene Onderwijsbond zegt uitermate pessimistisch te zijn over het Actieplan LeerKracht van Nederland, dat minister Ronald Plasterk onlangs heeft gepresenteerd. De AOb legt haar negatieve oordeel op 14 december voor aan haar leden. De bond houdt nu al rekening met protestacties. Lees verder

‘Dit is geen adequate reactie op de voorstellen van Rinnooy Kan, feitelijk wordt de positie van leraren verslechterd’, aldus AOb-voorzitter Walter Dresscher. Volgens hem komt het erop neer dat Plasterk 90 procent van het extra geld voor de leraren uit de OCW-begroting haalt of uit potjes die al voor het onderwijs waren bestemd.

De AOb vindt de voorstellen van Plasterk ‘werknemeronvriendelijk’. Daarbij verwijst de bond naar de versobering van de BAPO-regelingen en de modernisering van de loonsystematiek Het aanpakken van de werkdruk blijft volgens de bond onderbelicht. De AOb spreekt van een ‘slikken-of-stikken-model’, dat ‘reëel overleg’ onmogelijk maakt.

Het negatieve oordeel wordt op een ingelaste algemene vergadering op 14 december voorgelegd aan de AOb-leden. De bond neemt alvast een voorschot op de reacties van de leden: ‘De verwachting is dat de toon kritisch zal zijn. Acties zijn niet uitgesloten.’ Klik hier voor het volledige bericht van de AOb.

De VO-raad en de Werknemersvereniging Primair Onderwijs (WvPO) hebben overwegend positief op het Actieplan Leerkracht van Nederland gereageerd. VOS/ABB ziet enkele ‘adders onder het gras’,  zo heeft manager Verenigingszaken Joop Vlaanderen in een commentaar op deze website laten weten. Zie hiervoor de gerelateerde artikelen in de rechterkolom.