AOb neemt bestuur en management niet serieus

De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil niet inzien dat er in het funderend onderwijs niet of nauwelijks nog bezuinigd kan worden op bestuur en management. Veel besturen zien zich als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet echt genoodzaakt om met grotere klassen te werken. Lees verder

Bestuurslid Liesbeth Verheggen van de AOb reageert op berichtgeving van RTL Nieuws over de groeiende klassen in het basisonderwijs. De RTL-berichtgeving was gebaseerd op een enquête onder schoolbestuurders.

Verheggen stelt dat het vergroten van de klassen een keuze van het management is. VOS/ABB is het daar nadrukkelijk niet mee eens. De praktijk wijst uit dat in veruit de meeste gevallen geen sprake van een keuze is, omdat er op bestuur en management niet meer kan worden gekort. Als schoolbesturen dat wel zouden doen, zou de continuïteit van het onderwijs in gevaar kunnen komen.

De onafwendbaarheid van de groter groeiende klassen in het primair onderwijs heeft alles te maken met het schrappen van het structurele budget voor bestuur en management (B&M) van 90 miljoen euro per jaar uit de lumpsumbekostiging. VOS/ABB signaleerde deze bezuiniging in 2009 als eerste en protesteerde er destijds direct al op Prinsjesdag met kracht tegen.

Reden om het krachtige protest te laten horen was de terechte vrees dat deze greep uit de lumpsum, om de hierboven genoemde reden, tot grotere klassen zou leiden. Pas later haakten andere onderwijsorganisaties bij het protest aan, maar toen was het in feite al te laat.

Toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW motiveerde het schrappen van het -overigens niet-geoormerkte- budget B&M door ten onrechte te stellen dat dit geen gevolgen voor de werkvloer zou hebben. VOS/ABB weersprak dit met klem en liet dit aan het voltallige kabinet en de Tweede Kamer weten. Desondanks ging de Kamer er tijdens de behandeling van de OCW-begroting voor 2010 mee akkoord.

De enige manier om het probleem van de groeiende klassen op te lossen, is om het structurele bedrag van 90 miljoen euro voor bestuur en management weer terug te brengen in de lumpsum voor het primair onderwijs. Wat dit betreft is het ook van belang op te merken dat de bezuiniging van 300 miljoen euro op passend onderwijs (uiteraard) gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderwijs en de gemiddelde klassengrootte. Ook die bezuiniging moet worden teruggedraaid.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.