AOb: nieuwe cijfers over vermogens van besturen

Het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) komt binnenkort met ‘een diepgravende analyse’ van de vermogenspositie van het basisonderwijs. De AOb meldt op haar website dat het basisonderwijs ‘de grootste vermogensgroei kent’. VOS/ABB heeft altijd benadrukt dat de berichtgeving van de AOb over dit onderwerp tot een ongenuanceerd beeld heeft geleid. Lees verder

Het Onderwijsblad van de AOb publiceert reeds enkele jaren artikelen, waaruit zou moeten blijken dat veel schoolbesturen meer vermogen opbouwen dan noodzakelijk zou zijn. De artikelen hebben er volgens VOS/ABB toe geleid dat er een zeer onevenwichtig beeld van de realiteit is ontstaan.

In het eerstvolgende nummer van Over Onderwijs, dat in maart uitkomt, zegt financieel adviseur Reinier Goedhart van VOS/ABB dat door toedoen van de berichtgeving van de AOb ‘schoolbesturen in de media vaak ten onrechte worden neergezet als organisaties die oneindig veel geld oppotten’.

Goedhart laat zien dat de realiteit veel genuanceerder is dan het beeld dat door de AOb en de media wordt opgeroepen. Hij baseert zich op een onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW. Daaruit blijkt dat er weliswaar besturen zijn die meer vermogen hebben dan nodig is, maar dat het aandeel ‘arme’ besturen groter is.

De conclusie van het onderzoek, dat werd uitgevoerd door bureau PricewaterhouseCoopers, is dat het verschil tussen benodigd en aanwezig vermogen bij schoolbesturen ‘gering’ is.

Rekenmodel
VOS/ABB heeft voor schoolbesturen een rekenmodel voor de vermogenspositie ontwikkeld. De financieel adviseurs van VOS/ABB kunnen helpen bij het opstellen van een risicoprofiel om het rekenmodel goed te kunnen gebruiken. Zie daarvoor het gerelateerde artikel in de rechterkolom van dit bericht.

Klik hier voor het bericht op de website van de AOb.

Informatie: Reinier Goedhart, 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl