Aparte status bètavakken ongewenst

De didactische vernieuwingen in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs moeten betrekking hebben op àlle vakken, dus ook op wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Dat is de strekking van een brief van een aantal onderwijsorganisaties voor bestuur en management aan minister Maria van der Hoeven van OCW. Aanstaande woensdag overlegt de minister met de Vaste Kamercommissie voor OCW over de Tweede Fase. Lees verder

Aanleiding voor de brief van de onderwijsorganisaties is de

discussie over de wenselijkheid om de didactische vernieuwingen in de

Tweede Fase al of niet te betrekken op de bètavakken. Deze discussie is

geïnitieerd door verschillende organisaties uit de bètawereld. Zij

pleiten voor een status aparte voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

De vernieuwingen in de Tweede Fase houden onder meer in dat de

scholen voor voortgezet onderwijs meer vrijheid krijgen om zelf het

lesaanbod en de daaraan gekoppelde schoolexamens te bepalen. Het doel

van deze grotere vrijheid is om leerlingen op een aantrekkelijke wijze

goed voor te bereiden op een vervolgopleiding.

Dit streven heeft met nadruk ook betrekking op de bètavakken. Zoals

bekend kiezen maar weinig leerlingen voor een technische of exacte

vervolgopleiding. Dit leidt maatschappelijk gezien tot een onwenselijke

situatie. Een aantrekkelijker lesaanbod en daaraan gekoppelde

schoolexamens kunnen daar verbetering in brengen. De

onderwijsorganisaties vinden dan ook dat de vernieuwingen in de Tweede

Fase voor àlle vakken moeten gelden, dus ook voor de bètavakken. In hun

gezamenlijke brief dringen zij er daarom bij de minister op aan niet

mee te doen aan de discussie over een eventuele status aparte van

wiskunde, natuurkunde en scheikunde. De minister doet er beter aan het

besluitvormingsproces met betrekking tot de Tweede Fase nu af te

ronden. Dit schept duidelijkheid voor alle partijen en stelt de scholen

in staat om verder te gaan met het keuzeproces in de eigen organisatie.

De afzenders van de brief aan de minister zijn VOS/ABB,

Schoolmanagers_VO, KBVO, Besturenraad en VBS. De brief is ook verstuurd

aan de onderwijswoordvoerders van de Tweede-Kamerfracties.