Aparte taalklassen hebben positief effect

Schakelklassen voor leerlingen met taalachterstanden hebben een positief effect op de prestaties van deze leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek van het SCO-Kohnstamm Instituut en bureau ITS, zo schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Als leerlingen met een taalachterstand op de basisschool een jaar extra taalonderwijs volgen, boeken ze betere resultaten dan vergelijkbare kinderen die dit extra onderwijs niet volgen. Ook de zogenoemde kopklas, voor leerlingen die na groep 8 nog een jaar extra taalonderwijs krijgen, blijkt positieve effecten te hebben. De resultaten van de kopklassen zijn zo groot, dat het aantal havo- en vwo-adviezen stijgt van 3 naar bijna 70 procent.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat schakelklassen een positief effect hebben op het welbevinden van de leerlingen. Bovendien blijkt de extra aandacht voor taal niet ten koste te gaan van de rekenprestaties. Staatssecretaris Dijksma wil op basis van de positieve onderzoeksresultaten doorgaan met het subsidiƫren van schakel- en kopklassen.

Opmerkelijk is dat de schakelklassen geen nieuw fenomeen zijn. Aan het einde van de jaren ’70 en het begin van de jaren ’80 bestonden ze ook al, maar toen werden door het ministerie wegbezuinigd.

Klik hier voor het onderzoek ‘Inrichting en effecten van schakelklassen’ van het SCO-Kohnstamm Instituut en ITS.

Klik hier voor de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.