Arbeidsinspectie akkoord met Arbocatalogus PO

De Arbocatalogus PO is recent door de arbeidsinspectie goedgekeurd. Hierdoor zijn alle bevoegde gezagen in het primair onderwijs gebonden aan de inhoud ervan. Lees verder

De Arbocatalogus PO maakt formeel onderdeel uit van de CAO PO (artikel 11.7a). Belangrijke onderwerpen zijn het ziekteverzuimbeleid, bedrijfshulpverlening en de risicoinventarisatie en –evaluatie (R, I & E).

De arbocatalogus is geen statisch instrument. De bedoeling is dat de inhoud continu geactualiseerd wordt. Als u achter een bepaald onderwerp een ‘krul’ ziet staan, betekent dit dat dit onderdeel formeel is vastgesteld.

U kunt de Arbocatalogus PO raadplegen op www.arbocataloguspo.nl.

Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl