Arbeidsinspectie akkoord met Arbocatalogus

De Arbeidsinspectie heeft de Arbocatalogus voor het primair onderwijs getoetst en akkoord bevonden. De sociale partners legden de Artbocatalogus PO al in een eerder stadium vast in de CAO PO 2009. Lees verder

De Arbocatalogus PO is nu een bindend instrument voor het  arbeidsomstandighedenbeleid in het primair onderwijs. De catalogus is ontwikkeld door vertegenwoordigers van de sociale partners, het onderwijsveld, TNO Kwaliteit van Leven en het Vervangingsfonds.
De Arbocatalogus PO voorziet nog niet in enkele thema’s, waaronder het belangrijke onderwerp ‘werkdruk’. Hier wordt nog aan gewerkt. Waarschijnlijk komt de arbocatalogus eind september digitaal beschikbaar.